Lager btw-tarief op digitale leermiddelen

Lager btw-tarief op digitale leermiddelen

Nederland is gebonden aan Europese regelgeving bij de keuze van het btw-tarief. Deze stond het verlaagde btw-tarief voor 'langs elektronische weg verrichte diensten' lange tijd niet toe. Op 2 oktober 2018 heeft de vergadering van Europese ministers van Financiën nieuwe btw-regels vastgesteld die e-commerce en online zakendoen moeten ondersteunen. Deze nieuwe regels maken een verlaagd tarief voor digitale diensten mogelijk. De lidstaten moesten vervolgens zelf bepalen voor welke digitale producten en diensten dit zal gelden.  

Nieuwe btw-regels in het Belastingplan 2020
Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Op basis hiervan past Nederland de eigen btw-regelgeving aan en wordt het bestaande verschil in btw-behandeling tussen een fysieke drager of langs elektronische weg met ingang van 1 januari 2020 weggenomen. Leermateriaal wordt daarbij expliciet genoemd: ‘Bovendien vallen [digitale] leermiddelen voor het onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief’. Fiscaal gezien is er dan een gelijk speelveld tussen papier en digitaal. Het betekent dat scholen voor hetzelfde budget méér digitaal materiaal kunnen aanschaffen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat uitgevers de tariefsverlaging verwerken in de prijs voor hun klanten. Het onderwijs zal de prijsontwikkeling per 1 januari dan ook kritisch volgen. 

SIVON
Om optimaal leermiddelen te verwerven heeft SIVON een aanbod ontwikkeld, variërend van kennisdeling, best practices, marktconsultaties tot bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen waar u lid van kunt worden. SIVON werkt nauw samen met Stichting Kennisnet.