Curriculumvernieuwing

Curriculumvernieuwing

Minister Slob heeft op 9 december 2019 zijn reactie op de curriculumvoorstellen van de teams van leraren en schoolleiders van Curriculum.nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze voorstellen moeten de basis bieden voor een toekomstgericht curriculum voor het gehele funderend onderwijs. In het vernieuwde curriculum zal worden vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Leraren en schoolleiders zijn degenen die weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben. Daarom wil minister Slob hiervoor ruimte bieden, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. Het verbeterde curriculum zal naar verwachting in 2023-2024 ingaan voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarna volgt een overgangsperiode van vier jaar. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs volgt later. Voordat het zover is, worden de voorstellen samen met leraren, schoolleiders en scholen verder uitgewerkt tot concrete onderwijsdoelen.

Ondersteuning scholen
De huidige onderwijsdoelen dateren uit 2006 en sluiten niet meer volledig aan bij de behoeften van de samenleving en het onderwijs zelf. Het huidige curriculum is versnipperd en op onderdelen verouderd. Ook sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs onvoldoende op elkaar aan. Bovendien geven leraren aan dat er bij veel maatschappelijke problemen te snel naar het onderwijs wordt gekeken, waardoor het programma overvol wordt. Het is daarom belangrijk om keuzes te maken. 

Per school zal verschillen hoe groot de veranderingen in het curriculum zullen zijn. Veel scholen geven nu al eigentijds onderwijs en zijn volop bezig met relatief nieuwe onderwerpen als burgerschap en digitalisering. Het is ook zeker niet de bedoeling dat de hele onderwijsinhoud op de schop gaat. Veel van het bestaande curriculum blijft onverminderd relevant. Er komt ondersteuning voor leraren en scholen om het verbeterde curriculum in de lessen en op scholen in de praktijk te brengen. In overleg met leraren en andere deskundigen wordt bekeken hoe die ondersteuning eruit zou moeten zien. 

Advies van duizenden leraren
In oktober 2019 hebben 150 leraren en schoolleiders hun voorstellen gepresenteerd aan de minister. Duizenden leraren, schoolleiders, curriculumexperts en andere betrokkenen hebben daarover meegedacht en hun ideeën gedeeld. In het vervolgproces, dat start na het debat in de Tweede Kamer over de vernieuwing van het curriculum, worden wederom leraren, schoolleiders en, bijvoorbeeld ook, wetenschappers betrokken. Zij zullen de voorstellen verder uitwerken tot onderwijsdoelen die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.