Wetsvoorstel Burgerschap naar de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Burgerschap naar de Tweede Kamer

Van scholen zal worden gevraagd om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen en dit te doen op ‘samenhangende en doelgerichte wijze’. Hiermee wordt meer van scholen verwacht dan met de huidige wet en de vrijblijvendheid vervalt. Het is belangrijk dat elke school een oefenplaats wordt waar leerlingen leren om respectvol met elkaar, en elkaars ideeën, om te gaan. Het is de plek om de basiswaarden en de beginselen te leren van de Nederlandse samenleving en rechtstaat. Leerlingen dienen hier ook actief mee te oefenen in een schoolcultuur die past bij deze waarden.

Scholen blijven de vrijheid behouden om dit in te richten op hun eigen manier. De diversiteit die het Nederlands onderwijsstelsel kenmerkt is een groot goed dat hoort bij een pluriforme en democratische samenleving. Toch zijn er waarden die zo fundamenteel zijn dat van elke school wordt verwacht dat deze onderdeel zijn van hun schoolcultuur. Dit gaat over menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en vrijheid. 

Dit wetsvoorstel zal niets veranderen aan de huidige kerndoelen en eindtermen. Hier wordt wel naar gekeken door het ontwikkelteam burgerschap in het kader van de curriculumherziening. Het wetsvoorstel zal aankomend schooljaar in werking treden.