Verdeling geld middelbare scholen eenvoudiger

Verdeling geld middelbare scholen eenvoudiger

Bedragen per leerlingen en per vestiging

Het vereenvoudigde bekostigingsmodel heeft vier bedragen. Twee bedragen voor leerlingen en twee voor vestigingen. Voor de leerlingen komt er één bedrag voor alle onderbouwleerlingen en bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en vmbo-gl, en één bedrag voor alle pro-leerlingen en bovenbouwleerlingen vmbo-basis en –kader. Aanvullend komt er een toeslag voor vmbo-leerlingen in de gemengde leerweg, omdat zij naast hun lessen op school ook een klein deel beroepsgericht onderwijs krijgen. Daarnaast krijgen scholen één vast bedrag voor de hoofdvestiging van een school, en één vast bedrag per nevenvestiging.

Geïsoleerde scholen

Om onderwijs bereikbaar te houden voor leerlingen in gebieden waar het aantal leerlingen terugloopt, komt er een aanvullende regeling voor geïsoleerde scholen. Een school is geïsoleerd als vervangend aanbod op minimaal 8 kilometer ligt. Voor praktijkonderwijs is dat 20 kilometer.

Sommige scholen meer geld, andere minder

De totale hoeveelheid geld dat naar het voortgezet onderwijs gaat blijft gelijk. Wel zullen er scholen zijn die meer geld ontvangen door de eenvoudigere rekenwijze, en scholen die minder geld ontvangen. De nieuwe rekenwijze wordt ingevoerd in gelijke stappen over vier, soms vijf jaar. Hierdoor hebben schoolbesturen de tijd om in te spelen op de nieuwe hoeveelheid geld die ze krijgen.

Wat betekent de vereenvoudiging bekostiging voor het voorgezet onderwijs (vo) voor mijn school?

De effecten van de vereenvoudiging bekostiging vo zijn niet voor alle scholen hetzelfde. Wat het nieuwe bekostigingsmodel betekent voor uw school, kunt u bekijken op www.rijksoverheid.nl/vereenvoudigingbekostigingvo.

Informatiebijeenkomsten voor schoolbesturen

Schoolbesturen zijn met een speciale mail uitgenodigd voor drie informatiebijeenkomsten die verspreid in het land worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de vereenvoudiging bekostiging vo verder toegelicht. Meer informatie over de vereenvoudiging bekostiging vo is te vinden op www.rijksoverheid.nl/vereenvoudigingbekostigingvo