Leren van vier jaar Leren verbeteren

Leren van vier jaar Leren verbeteren

Op 28 januari 2020 organiseert Leren verbeteren een informatiebijeenkomst in het Muntgebouw Utrecht, van 15.30 tot 20.00 uur. Het programma Leren verbeteren gaf de afgelopen vier jaar ondersteuning aan scholen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. Meer dan 175 scholen ontvingen ondersteuning omdat de kwaliteit van onderwijsprocessen volgens de inspectie achterbleef of ontoereikend was.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komen in een aantal workshops de meest voorkomende ondersteuningsvragen aan de orde. Adviseurs van Leren verbeteren laten samen met schoolleiders zien op welke wijze zij hebben gewerkt aan verbetertrajecten die hebben geleid tot groen licht.

Enkele thema’s zijn nu al bekend:

-          zicht op onderwijskwaliteit (KA1 en KA2);

-          zicht op ontwikkeling en begeleiding en didactisch handelen (OP2 en OP3);

-          onderwijsresultaten (OR1);

-          toetsing en afsluiting (OP8);

-          inrichting en uitvoering van een verbeterplan.

De doelgroep van deze bijeenkomst zijn bestuurders, schoolleiders, teamleiders en medewerkers kwaliteitszorg van alle vo-scholen die bezig zijn met de onderwijskwaliteit in hun school. En dat zijn niet alleen scholen waar men zorgen heeft over die kwaliteit.

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst binnenkort op de website van Leren verbeteren.