Toekomstagenda schoolleiders

Toekomstagenda schoolleiders

Een zinvolle en werkbare agenda voor de toekomst van de school en de schoolleider. Dat is het doel van het initiatief om te komen toe een leiderschapsagenda voor het primair onderwijs. Samen met AVS, CNV Schoolleiders, AOb, Schoolleidersregister PO en de PO-Raad nodigt het ministerie van OCW schoolleiders uit om met elkaar het gesprek te voeren over de invulling van de toekomstagenda voor het schoolleiderschap. Alle organisaties verzamelen ideeën voor de vormgeving en de inhoud van deze agenda. In de zomer van 2020 ligt er dan een agenda, waar we met elkaar uitvoering aan kunnen geven.

Ideeën delen
Wat heeft u als schoolleider in het primair onderwijs nodig om uw vak goed uit te kunnen oefenen? Wat moet er in de toekomst op de agenda van de schoolleiders staan om het beroep interessant en beheersbaar te houden? Ga over dit soort vragen het gesprek aan met collega-schoolleiders, uw bestuur, teamleden, ouders, kinderen of andere partners. Dit kunt u doen tijdens verschillende bijeenkomsten, of door zelf het initiatief te nemen om hierover in gesprek te gaan. U kunt al uw ideeën en andere input delen via de website van de leiderschapsagenda. Ook loopt er op dit moment een enquête onder schoolleiders over hun motivatie voor het vak (sluitingsdatum van deze enquête is 15 november). 

Bijeenkomsten
De komende tijd worden er meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd in het kader van schoolleiderschap. Op 16 januari 2019 is er een landelijk symposium. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft hierin de regierol, maar werkt nauw samen met de andere organisaties. Op de website van de leiderschapsagenda is meer informatie te vinden over de bijeenkomsten. Daarnaast kunt u op de site ook zien welke input collega-schoolleiders met u willen delen. Heeft u ideeën over wat het beroep van schoolleider nodig heeft om toekomstbestendig te blijven en te worden? Laat het dan via deze site weten aan uw collega’s. Alle input zal leiden tot de lancering van een Toekomstagenda schoolleiders in juni 2020.