Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor worden schoolbesturen en scholen minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevante informatie terug voor hun onderwijspraktijk door middel van jaarlijkse schoolrapportages. En het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand. De nieuwste NCO-schoolrapportages zijn sinds oktober 2019 beschikbaar. 

Elk schoolbestuur in het primair en voortgezet onderwijs heeft een brief ontvangen over het cohortonderzoek en kan de rapportages van de eigen scholen downloaden. Ondertussen is dit al voor bijna de helft van de scholen gebeurd. Wilt u uw NCO-rapportage ook downloaden? Kijk dan op de website van het Nationaal Cohortonderzoek

Doorstroom en succeskansen
De NCO-rapportages 2019 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2018 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid. De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen − de ‘referentiewaarde’ − en met het landelijk gemiddelde. Dat geeft u nog meer inzicht in hoe u het als school doet.

Bijeenkomsten en video’s
Een van de instrumenten die het NCO vanaf dit jaar inzet om te ondersteunen in het duiden van de resultaten, is de organisatie van een aantal NCO-informatiebijeenkomsten waar bestuurders, schoolleiders of kwaliteitszorgmedewerkers rechtstreeks in gesprek kunnen gaan over hun resultaten. Via de website kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomsten. Door een technische storing in het registratiesysteem is er geen zicht meer op de aanmeldingen die zijn gedaan vóór 29 oktober 2019. Had u zich al aangemeld voor een bijeenkomst? Dan vragen wij u vriendelijk om dit nogmaals te doen via de website. Sinds dit jaar zijn er overigens ook uitlegvideo’s beschikbaar bij de figuren uit de rapportages.