Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te registreren. De school is dus in sommige gevallen verplicht het verzuim tijdig en volledig te melden: het wettelijk verzuim. Het gaat dan om ongeoorloofd verzuim van 16 uur les of praktijktijd gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken. Het melden gebeurt via het registreren van het verzuim in het leerlingenadministratiesysteem. Gebleken is dat de verzuimregistratie nog niet optimaal verloopt: niet al het verzuim wordt gemeld en de kwaliteit van de meldingen kan omhoog.

Wat moet u doen?
Uw school wordt aangespoord om verzuim tijdig en volledig te registreren via het leerlingenadministratiesysteem (LAS). U dient daarbij aan te geven wat voor type melding u doet. Op de website van DUO vindt u informatie over de soorten verzuimmelding. Uw verzuimmelding komt via het verzuimregister van DUO bij de juiste gemeentelijke leerplichtambtenaar terecht. De leerplichtambtenaar gaat met de verzuimmelding aan de slag met het doel de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. In het LAS, Mijn DUO of het administratiepakket is te zien wat de leerplichtambtenaar doet met uw melding.

Waarom moet u dat doen? 
Het tijdig en volledig melden van verzuim helpt de leerplichtambtenaar bij het toezicht op naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar helpt op zijn beurt scholen en leerlingen. Steeds vaker is de leerplichtambtenaar partner in het (zorg)netwerk dat preventief samenwerkt om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Zo draagt hij bij aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en maakt zich sterk voor het recht op onderwijs. Informatie over de handhaving van de leerplicht en de rol van de leerplichtambtenaar is te vinden op de website van Ingrado, de organisatie van leerplichtambtenaren.