Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 start in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg.

•          Schoolbesturen in het vo krijgen daarin een unieke kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan het versterken van de eigen kwaliteitszorg.

•          In de pilot gaat u als bestuur actief aan de slag met uw eigen systeem van kwaliteitszorg; wat gaat daarin goed en wat kunt u daarin verbeteren? Deelname in de pilot betekent dat u aan de slag gaat met uw verbeterplan en dat u daarbij hulp op maat krijgt.

•          U betrekt hierbij belangrijke actoren uit uw omgeving, zoals het intern toezicht, schoolleiders en mogelijk de medezeggenschap.

•          De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK.

•          Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. Deelname aan de pilot betekent ook dat u bijdraagt aan dit onderzoek.

•          De ondersteuning in de pilot duurt maximaal 1 jaar.

Voor wie?

•          De pilot is bedoeld voor besturen die willen werken aan de versterking van de eigen kwaliteitszorg.

•          De voorkeur gaat daarbij uit naar besturen die al door de inspectie zijn onderzocht, met een door de inspectie gegeven onvoldoende op de eerste standaard van Kwaliteitszorg en ambitie (KA1: Kwaliteitszorg), al dan niet in combinatie met een onvoldoende op Kwaliteitscultuur (KA2) of Verantwoording en dialoog (KA3).  Deze besturen krijgen dan ook voorrang.

•          In de pilot is plaats voor 10 besturen. Bij ruime belangstelling selecteren we – naast inspectieoordeel op de genoemde standaarden – op basis van omvang van bestuur en spreiding t.a.v. schoolsoorten en regio.

Meer informatie en aanmelden:

•          Wilt u zich aanmelden, of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Femke Bink of Iris Roscam Abbing, via e-mailadres: f.m.c.bink@minocw.nl / m.i.roscamabbing@minocw.nl