LAKS monitor

Eens per twee jaar voert het LAKS een tevredenheidsonderzoek uit, ontwikkeld voor en door scholieren. Het is een digitale vragenlijst die de tevredenheid van leerlingen in kaart brengt, zowel over hun school, de sociale veiligheid als de kwaliteit van het onderwijs. In de monitor zijn ook de Vensters-vragen verwerkt, en scholen kunnen zelf ook vragen toevoegen. Naast dat het voor uw eigen school inzichtelijk maakt hoe tevreden uw leerlingen zijn, helpt de LAKS-monitor het LAKS om te zien wat er speelt onder de achterban. Verder biedt het LAKS trainingen aan leerlingenraden aan, zodat zij aan de slag kunnen gaan met de resultaten van de monitor. Voor meer informatie en aanmelden  (t/m 25 november) klikt u op deze link.