Aan de slag met krimp

Aan de slag met krimp

Bent u benieuwd naar goede voorbeelden over de aanpak van leerlingendaling? Worstelt u met de krimp in uw regio en heeft u behoefte aan concrete tips? Op 21 november organiseren OCW en de VO-raad een bijeenkomst over leerlingendaling.

Verschillende bestuurders, schoolleiders en beleidsmedewerkers verzorgen interactieve workshops over hun ervaringen hoe om te gaan met leerlingendaling. Denk daarbij aan strategische personeelsplanning, samenwerken onderwijs-bedrijfsleven, regionale mobiliteitscentra en samen onderwijs aanbieden op één locatie.

De ochtend wordt afgesloten met een netwerklunch; deelname is gratis!

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies  en andere belangstellenden.

Datum en locatie

•          Donderdag 21 november van 9.00 tot 14.00 uur. 

•          Zalencentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Aanmelden voor de bijeenkomst en workshops kan via deze link.