Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wil minister Slob het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 oktober 2019 ingestemd met dit wetsvoorstel. De nieuwe wet maakt het mogelijk om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruikmaken van ouderverklaringen of, in bepaalde gevallen, een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

Onderwijskwaliteit vooraf getoetst
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat voortaan voorafgaand aan de oprichting van een school het betreffende voorstel door de Inspectie van het Onderwijs wordt getoetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs. In het wetsvoorstel wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het bestaande onderwijsaanbod. Een initiatiefnemer nodigt de bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek, waarin kan worden besproken of ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen. De gemeente kan haar zienswijze kenbaar maken over de komst van een nieuwe school. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, wordt duidelijk wanneer het wetsvoorstel in werking kan treden. 

Informatiebijeenkomst
Op vrijdagmiddag 29 november 2019 is er een informatiebijeenkomst over het wetsvoorstel. De bijeenkomst vindt plaats op het ministerie van OCW van 14.30 uur tot 17.00 uur. U wordt dan bijgepraat over het wetsvoorstel en de parlementaire besluitvorming. Ook kunt u antwoord krijgen  op uw eventuele vragen. Er is plaats voor 70 personen. Mocht u aanwezig willen zijn, dan dient u zich tijdig aan te melden. U meldt zich aan door een e-mail te sturen naar mrvns@minocw.nl.