Onderzoek vernieuwd onderwijstoezicht

Onderzoek vernieuwd onderwijstoezicht

In 2016 gaf het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht voor het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het vernieuwde toezicht van de inspectie. De onderzoekers willen meer te weten komen over de effecten van het vernieuwde onderwijstoezicht. Ze zijn nu bezig met tweede en laatste kwantitatieve meting. De rapportage volgt in april 2020.

Schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en mbo ontvangen per mail een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. De wetenschappelijke studie vormt de basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor eventuele aanpassingen in het toezicht. Zowel het primair, voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs wordt onderzocht. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, of een vraag hebben voor de onderzoekers, neem dan contact op via effectstudie@fm.ru.nl.