Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019. Het festival heeft als doel om deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo te informeren en inspireren, om bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. In diverse themakamers kunt u tijdens werksessies informatie opvragen en in gesprek gaan over onderwerpen als zijinstroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en onderwijs anders organiseren. Door het bezoeken van de themakamers kunt u dus direct aan de slag met ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort.   

Denk aan:
•    Ideeën ophalen voor een regionale aanpak via goede praktijkvoorbeelden.
•    In gesprek gaan met andere scholen, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten en overige organisaties.
•    Vragen op maat stellen aan regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, OCW en andere organisaties.

Het kennisfestival vindt plaats op dinsdag 12 november 2019 van 13.00 tot 17.30 uur. De locatie is het Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht. U kunt zich aanmelden als deelnemer via de speciale aanmeldingssite.