Conferentie Ruimte voor Regie op 13 november 2019

Conferentie Ruimte voor Regie op 13 november 2019

Waar loopt u tegenaan bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke mogelijkheden zijn er nu al om de onderwijstijd in te delen en in te vullen? En heeft u behoefte om anders te kunnen omgaan met de indeling van de onderwijstijd? Wanneer mag er een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?

Met het programma 'Ruimte voor Regie' wil minister Slob de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Door in gesprek te gaan met partners uit het veld wil hij inventariseren welke wensen en behoeften er bestaan en welke randvoorwaarden dan nodig zijn om kinderen goed onderwijs te bieden. Hierbij zijn de kaders van kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind altijd het uitgangspunt. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit programma in zijn brief van 11 juni 2019

Bijeenkomst in Utrecht
Het ministerie van OCW organiseert op woensdagmiddag 13 november 2019 een conferentie. Leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, leerplichtambtenaren en andere onderwijsprofessionals zijn van harte uitgenodigd om dan met elkaar en met ons in gesprek te gaan over de indeling van de onderwijstijd en de mogelijkheden om als school zelf meer regie te nemen. De conferentie vindt plaats bij Mammoni Eten en Drinken (Mariaplaats 14) in Utrecht: inloop vanaf 12.30 uur (inclusief lunch). Aan het eind van de middag sluiten we af met een borrel. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma.

Waar gaat de conferentie over?
Tijdens de conferentie zal verkend worden op welke manieren scholen op dit moment de onderwijstijd invullen. Ook willen wij nagaan of er behoefte bestaat aan meer flexibiliteit in het huidige wettelijk kader. De conclusies uit de conferentie worden meegenomen in de overwegingen van de minister bij het formuleren van eventuele voorstellen om wet- en regelgeving aan te passen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als deelnemer aan de conferentie door uw gegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier. Let op: het aantal plaatsen is beperkt! U kunt deze uitnodiging uiteraard ook delen met andere betrokkenen. We heten u graag welkom op 13 november!

Oproep 
Heeft u casussen of vragen? Deel deze met ons via PO_ruimte_voor_regie@minocw.nl.