Aankondiging Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Aankondiging Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfond (SIOF) biedt een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten en te implementeren. Een dergelijk fonds bestaat al voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Voor inspiratie vanuit het SIOF VO kunt u alvast een kijkje nemen op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 
 
U kunt een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal €30.000 met een looptijd van twee jaar. De subsidieoproep voor de SIOF-beurs komt binnenkort online op de website van NRO. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vervolgens vanaf 9 december 2019 tot uiterlijk 9 januari 2020 op de website van NRO worden ingediend. Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kan aan ongeveer 27 schoolleiders een SIOF-beurs worden toegekend. Omdat het om een pilot gaat, zullen deelnemers ook betrokken zijn bij een monitoronderzoek. De komende tijd blijven wij u via deze nieuwsbrief informeren over het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds.