Ruimte voor Regie: bijeenkomsten over onderwijstijd

Scholen hebben veel ruimte bij de organisatie en de inrichting van hun onderwijs. Toch knelt het soms – bijvoorbeeld als het gaat om de indeling van de onderwijstijd, de aanwezigheid van leerlingen en de inzet van onderwijspersoneel. Binnen het programma Ruimte voor Regie wordt verkend welke ruimte er is én of scholen meer ruimte nodig hebben bij de inrichting van de onderwijstijd. OCW wil hierover graag in gesprek met scholen en andere betrokkenen. In het najaar wordt gestart met bijeenkomsten onder het motto 'Ruimte voor Regie'.

Hoe gaat u op school om met het organiseren en inrichten van de onderwijstijd? Wat is er nu al mogelijk? En welke belemmeringen zijn er? Wat zou u – vanuit uw perspectief en dat van leerlingen en ouders – willen veranderen? En hoe is dat te realiseren, met als uitgangspunt onderwijs van goede kwaliteit voor alle leerlingen? Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met vertegenwoordigers van scholen en andere betrokkenen over dit onderwerp. Daarom worden de komende tijd bijeenkomsten georganiseerd over de ruimte en inrichting van de onderwijstijd in het primair onderwijs. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten. 

Nieuwsbrief 
Ook houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit traject. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van het programma Ruimte voor Regie, wordt u met enige regelmaat geïnformeerd. Ook uw ideeën, vragen of goede praktijkvoorbeelden zijn welkom. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl. U ontvangt dan ook meer informatie over de data, locaties en het programma van de bijeenkomsten. Als u vragen heeft over de organisatie en invulling van de onderwijstijd op uw school of scholen, kunt u ons ook mailen.

Doel programma
De bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma Ruimte voor Regie. Minister Slob heeft de Tweede Kamer over dit programma geïnformeerd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019. Doel van het programma is om de regie en ruimte van scholen bij de organisatie en invulling van de onderwijstijd inzichtelijk te maken en waar nodig te vergroten. Het uitgangspunt daarbij is altijd om kinderen goed onderwijs te bieden. Bij het programma gelden de volgende kaders: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, passend bij de visie, missie en context van de school, met daarbij tegelijkertijd oog voor de kansengelijkheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs.