Aanvragen teambeurs

De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt tot en met 15 oktober 2019. De regeling biedt ruimte aan een lerarenteam om samen een masteropleiding te volgen en de kennis en ervaring die de teamleden tijdens de opleiding opdoen, in te zetten voor schoolontwikkeling. Tijdens en in het jaar na de master. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).