Urenuitbreiding voorschoolse educatie

Het kabinet heeft €170 miljoen vrijgemaakt om de voorschoolse educatie te versterken door meer uren voorschoolse educatie aan doelgroeppeuters te bieden en de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Het aanbod voorschoolse educatie wordt verhoogd van 10 uur per week naar 960 uur voor doelgroepkinderen in de leeftijd van tweeëneenhalf tot vier jaar. Dit komt neer op gemiddeld 16 uur per week. Deze urenuitbreiding wordt met zeven maanden uitgesteld. Dit heeft minister Slob op 21 mei 2019 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De directe aanleiding voor het uitstel van de inwerkingtreding is dat gemeenten en aanbieders van voorschoolse educatie meer ruimte nodig hebben voor een zorgvuldige invoering. Een deel van de gemeenten is al vergevorderd met de voorbereidingen van de urenuitbreiding. Minister Slob roept gemeenten op om, waar mogelijk, al eerder met de urenuitbreiding te starten en niet te wachten op de nieuwe inwerkingtredingsdatum van 1 augustus 2020. Dit is mogelijk, omdat alle gemeenten vanaf 2018 al extra middelen hebben gekregen om toe te werken naar deze urenuitbreiding.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de kwaliteit van de voorschoolse educatie verhoogd door de inzet van meer personeel met een hbo denk- en werkniveau.