Tel mee met taal

Sinds 1 juni 2019 is er via 'Tel mee met Taal' weer subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook scholen in het primair onderwijs komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kan tot en met 30 september 2019. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’-basis. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan hierbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met de school, beter leren (voor)lezen, gespreksvoering met leraren of zorgverleners, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Bedragen
Voor opleidingstrajecten taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laagtaalvaardige ouders kan maximaal €1 miljoen subsidie worden aangevraagd. Voor overige activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders kan tot maximaal €200.000 worden aangevraagd. U kunt subsidie aanvragen voor 80 procent van de kosten van het project. Voor de overige 20 procent dient de aanvrager zelf de financiering te regelen. Heeft u al eerder subsidie ontvangen van ‘Tel mee met Taal’? Dat is geen probleem. In 2019 kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website Tel mee met Taal. Het project 'Tel mee met Taal' is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Voor antwoorden op vragen over de subsidieregeling, kunt u contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).