Subsidieregeling vrijroosteren leraren

Een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020) was een subsidie om leraren vrij te roosteren. De tweede subsidieronde voor de periode 2019-2021 is ondertussen van start gegaan. Er is subsidie beschikbaar voor twintig besturen in het primair en voortgezet onderwijs om leraren vrij te roosteren. Een bestuur kan maximaal €290.800 aanvragen voor twee schooljaren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de gelegenheid leraren te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van coaching en intensieve begeleiding van leerlingen.

Nieuwe regeling
De subsidieregeling is op 17 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand komen in aanmerking voor de subsidie. Bij de regeling is opgenomen voor welke scholen dit geldt. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 september. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), via een digitaal aanvraagformulier. Bevoegde gezagen die in de eerste ronde subsidie hebben ontvangen, komen in de tweede ronde niet in aanmerking voor subsidie. De nieuwe regeling verschilt weinig van de vorige regeling. Wel moeten nieuwe deelnemers explicieter aangeven, hoe zij de opgedane kennis en expertise zullen delen met het onderwijsveld en zullen borgen binnen hun eigen organisatie.

Monitor en evaluatie
Scholen die meedoen werken dus ook aan het borgen van de opgedane kennis en ervaring in het personeelsbeleid of de inrichting van het onderwijs. Hun ervaringen dragen bij aan de doorontwikkeling van het beleid op het gebied van professionalisering van leraren en gelijke kansen in het onderwijs. Een onderzoeksbureau zal de maatregel monitoren en evalueren. De schoolbesturen zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek (monitoring en evaluatie).