Subsidie voor herintreders

Besturen kunnen weer subsidie aanvragen voor herintreders in het primair onderwijs. Er is €2500 beschikbaar per herintreder. In 2019 kunnen 100 subsidies worden verstrekt en in 2020 nog eens 100. Met deze subsidie kunnen bevoegde leraren die willen terugkeren in het onderwijs, goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een succesvolle terugkeer groter. Zo kan de subsidie bijvoorbeeld worden ingezet voor een coach of een digibordtraining.

Wat is een herintreder?
Een herintreder is iemand met een onderwijsbevoegdheid die minimaal een jaar niet in het onderwijs heeft gewerkt, maar dit nu wel weer gaat doen. De groep mogelijke herintreders wordt ook wel de ‘stille reserve’ genoemd. In het primair onderwijs gaat het om minimaal 31.000 mensen. Veel van deze mensen hebben jarenlange ervaring in én buiten het onderwijs en zijn hiermee een waardevolle aanvulling voor het schoolteam.

Meer informatie
De subsidieregeling voor herintreders is onderdeel van de aanpak van het lerarentekort. Vorig jaar hebben ruim 100 herintreders gebruikgemaakt van de subsidie. Omdat de aanpak van het lerarentekort onverminderd belangrijk is, is er ook dit jaar en in 2020 subsidie beschikbaar.
Meer informatie over de subsidie staat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Ook is er een filmpje over de herintreders Liesbeth en Tjeerd beschikbaar.