Privacy van leerlingen: pseudonimisering

Met ingang van dit schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECK iD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW onderstreept de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om hiermee aan de slag te gaan. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen met een pseudoniem, is ondertussen verankerd in de Wet pseudonimiseren. Deze wet benoemt het ECK iD als dé anonieme sleutel in de gegevensuitwisseling voor het bestellen, leveren en gebruiken van digitaal lesmateriaal.

Waarom moet het bestuur zich aanmelden?
Er zijn drie belangrijke redenen om een pseudoniem aan te maken voor alle leerlingen:

  • Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor zorgvuldige naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het ECK iD stelt de keten tussen school en leverancier in staat dataminimalisatie toe te passen met het ECK iD.
  • Het ECK iD optimaliseert de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van digitale leermiddelen voor scholen.
  • Het ECK iD is een uniek, onafhankelijk identificerend middel, waarmee meer keuzevrijheid en flexibiliteit bij het gebruik van digitale leermiddelen kan worden gerealiseerd.

Aanmeldingsprocedure
Voor een succesvolle introductie van het ECK iD voor uw bestuur is het nodig dat u zich aanmeldt. De volgende stappen zijn nodig om binnen uw bestuur het ECK iD te kunnen gebruiken:

  • Meld uw bestuur aan bij de dienst Nummervoorziening van Kennisnet via het digitale aanmeldformulier Nummervoorziening. Nummervoorziening is de publieke dienst die ECK iD’s genereert voor scholen.
  • Meld ook uw de leverancier van uw leerlingadministratiesysteem (LAS) dat u gebruik gaat maken van het ECK iD. Op dit moment is dit mogelijk voor het LAS van Esis, ParnasSys, Unilogic en Dotcomschool.
  • Na verwerking ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een aantal documenten van Kennisnet. Het tekenen kan volledig digitaal en met één ondertekening is de aanmelding voor álle scholen onder uw bestuur geregeld.

Nummervoorziening is gratis
Aan het gebruik van de nummervoorziening zijn geen kosten verbonden. Nadat u een verwerkersovereenkomst met Kennisnet heeft gesloten, zal het ECK iD via uw leerlingenadministratiesysteem worden opgehaald. Vanaf dan kunt u het ECK iD in gebruik nemen bij het uitwisselen van gegevens met andere digitale leermiddelen in de keten. De verwerkersovereenkomsten met de betrokken leveranciers zijn hierop aangepast zodat zij voldoen aan de AVG. Meer info over de Nummervoorziening is te vinden op een speciale pagina van Kennisnet.