Onderzoek rekenen/wiskunde en dyscalculie

Het ministerie van OCW laat een onderzoek uitvoeren naar hoe leerkrachten en docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk omgaan met de protocollen voor Ernstige reken/wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Ook willen we weten of leraren hierbij  ondersteuning nodig hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed. Het onderzoek moet antwoord geven op een aantal vragen: Hoe ervaren leerkrachten en docenten hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend reken/wiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften?

Vragenlijst
In de maanden mei en juni zijn leerkrachten, docenten en rekencoördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo benaderd met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de werking (implementatie) van de protocollen ERWD in de dagelijkse onderwijspraktijk: hoe is het gesteld met de ondersteuning van scholieren met ERWD en welke belemmeringen staan die ondersteuning (nog) in de weg?

Oproep om mee te doen
Wij doen hierbij een oproep aan leerkrachten, docenten en rekencoördinatoren die les geven aan leerlingen met problemen of dyscalculie, om ook mee te werken aan dit belangrijke onderzoek. Via deze link kunt u zich aanmelden als deelnemer.