Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

Op grond van het werkdrukakkoord ontvangen PO-scholen vanaf schooljaar 2018-2019 extra geld om werkdruk aan te pakken. Oberon onderzoekt in opdracht van OCW en de sociale partners hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van de maatregelen. Het onderzoek van Oberon zal de basis vormen van de tussenevaluatie van het werkdrukakkoord PO. Op basis van de uitkomsten van de tussenevaluatie zal de Tweede Kamer besluiten of bijsturing voor de laatste tranche van de werkdrukmiddelen die in 2023 vrijkomt, nodig is.

Schoolbezoeken en een enquête
Oberon wil in het onderzoek de betrokkenen op de scholen graag aan het woord laten over werkdruk. Welke oplossingen hebben scholen bedacht? Hoe is het proces verlopen? Hoe gaat het met de uitvoering van de maatregelen en wat levert dit op? Om antwoord op deze vragen te krijgen, gaan de onderzoekers bij een aantal scholen op bezoek en in gesprek met de medewerkers. Ook wordt bij 650 scholen een enquête uitgezet.  

Doe mee, als u wordt benaderd
Mocht uw school gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek, dan is het belangrijk voor uzelf en alle andere scholen om mee te doen. Uiteraard zullen de onderzoekers scholen zo min mogelijk belasten. Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Benjamin Bremer van Oberon, per e-mail via bbremer@oberon.eu of telefonisch via 030-2306097.