Normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (hierna: het wetsvoorstel normalisering onderwijs) is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor dit wetsvoorstel is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de WNRA, gepubliceerd in Staatsblad 2017, 123. De WNRA regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Nu heeft het personeel aan openbare scholen nog een ambtelijke aanstelling en valt het personeel onder het ambtenarenrecht.

Daarnaast wordt met het wetsvoorstel normalisering onderwijs de WNRA zelf gewijzigd. Door deze wijziging zullen de openbare scholen uitgezonderd worden van de nieuwe Ambtenarenwet, de Ambtenarenwet 2017, zodat voor alle openbare en bijzondere scholen eenzelfde arbeidsrechtelijk regime gaat gelden per 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer.

Na invoering van de nieuwe wet gaat ook voor openbare scholen het private arbeidsrecht gelden. De ambtelijke aanstelling wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst, zoals nu al het geval is voor bijzondere scholen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2020. Meer informatie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kunt u vinden op de websites van de PO-Raad en de VO-raad.