Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Per 1 augustus 2019 treedt de wetswijziging in werking waarmee de financiering van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs in de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt opgenomen. Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen op openbare basisscholen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Op verzoek van de ouders kan het bevoegd gezag een aanvraag doen bij het Centrum voor Vormingsonderwijs, dat deze lessen verzorgt. Zie voor meer informatie ook de website van dit centrum.

Vermelden in de schoolgids
Deze wetswijziging maakt het tevens verplicht dat het bevoegd gezag van een openbare school de mogelijkheid van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs opneemt in de schoolgids. Dit gaat dus in vanaf het schooljaar 2019-2020.