Curriculumherziening

In het primair en voortgezet onderwijs is wettelijk vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat dit curriculum bij de tijd blijft. Daarom werken leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams samen om het curriculum te actualiseren. Ook zijn 84 ontwikkelscholen betrokken bij curriculum.nu. Deze scholen denken mee en geven feedback op de voorstellen. In een korte animatie op de website van Curriculum.nu worden de achtergronden van de curriculumherziening  toegelicht.

Op 7 mei zijn de voorstellen van de ontwikkelteams openbaar gemaakt. Het actualiseren van het curriculum biedt kansen om de samenhang te bevorderen, overladenheid terug te dringen, doorlopende leerlijnen te bieden aan alle leerlingen, duidelijkheid én ruimte voor de scholen − en een betere balans in de hoofddoelen van het onderwijs. Op de website www.curriculum.nu kunt u de ontwikkelingen volgen en, zoals gezegd, ook zelf uw reactie geven op de voorstellen van de ontwikkelteams. Tot en met 11 augustus 2019 kunt u uw mening geven over de voorstellen van de ontwikkelteams.